Overgang kleuterschool – eerste leerjaar

overgang ks ls

Overgang van de kleuterschool naar de lagere school

We werken als school graag aan een zachte overgang. We willen de angst voor het onbekende wegnemen en inspelen op de natuurlijke nieuwsgierigheid van de kinderen.

  • Vanaf januari maken de kleuters op een speelse manier kennis met de klas en de juffen van het eerste leerjaar. Zij vertoeven maandelijks een hele namiddag in de eerste klas.
  • Bij het einde van het schooljaar volgt er een integratieweek waarbij de kleuters dagelijks een activiteit doen in het eerste leerjaar.

Het is tijdens deze activiteit van groot belang dat het bezoek aan het eerste leerjaar heel prettig en succesvol verloopt. Dat kan alleen maar de motivatie vergroten om met een gezonde leergierigheid naar het eerste leerjaar te gaan.

  • In de loop van het derde trimester worden de ouders van de kleuters uitgenodigd voor een info-avond, waarbij hen uitgelegd wordt aan welke voorwaarden een kind moet voldoen om in het eerste leerjaar vlot te kunnen starten. Tijdens deze avond worden ook praktische tips meegegeven.

We steunen en begeleiden jullie graag bij deze overstap.