• Wat doen wij...
 • Verwachtingen naar de kinderen toe...
 • Verwachtingen naar de ouders toe...
verkeer
 • Wij geven elk kind een fluohesje. Drie fluohesjes tijdens de hele schoolcarrière. In de eerste kleuterklas, wanneer kinderen naar het eerste leerjaar gaan en kinderen van het vierde leerjaar.
 • Wij hebben 1 keer per jaar een verkeersweek. In die week is er fietscontrole door de politie. We doen ook allerlei fietsproeven.
 • We motiveren kinderen om hun fluohesje te dragen. Onze kinderen worden meermaals per jaar gecontroleerd op het dragen van het fluohesje.
 • Wij hebben de wijkagent gecontacteerd. Hij zal regelmatig ’s morgens en ’s avonds de schoolomgeving controleren. Wie de verkeersregels niet naleeft, kan beboet worden.
 • Leerkrachten dragen bij uitstappen een fluohesje en bewaken de veiligheid van de kinderen.
 • Bij uitstappen met de bus dragen de kinderen een gordel.
milo_hesje
 • Van elk kind wordt verwacht een fluohesje te dragen wanneer hij/zij naar school komt.
 • Wij vinden het belangrijk dat elk kind dat met de fiets komt, een helm draagt.
 • Bij elke uitstap dragen onze kinderen een fluohesje en/of fietshelm. Anders kunnen zij aan de uitstap niet deelnemen.
 • Kinderen ( zonder begeleiding van ouders) mogen pas aan de schoolpoort staan vanaf 8:25uur. Wie vroeger komt, is voor zijn/haar veiligheid verplicht om naar de voorschoolse opvang te komen.
 • De fietsers maken een rij langs het gebouw en laten het voetpad vrij voor de voetgangers!
 • Kinderen die naar school fietsen volgen de verkeersregels.
verkeersplatform
 • Leer je kind om een fluohesje te dragen. Maak er voor de veiligheid van je kind een goede gewoonte van..
 • Zie erop toe dat je kind met de fiets een helm draagt.
 • Parkeer veilig op het Sint-Andriesplein.
 • Parkeer niet op het voetpad.
 • Kiss en ride voor de school is verboden.
 • Wees voorzichtig als je met de auto in de buurt van onze school komt.
 • Bij uitstappen met auto’s vragen we aan de ouders om de kinderen op de speelplaats op te halen en onder begeleiding weer terug te brengen naar de speelplaats.
 • Er loopt een proefproject (1ste graad) om zoveel mogelijk kinderen op verhoogkussens te kunnen vervoeren.

 

De veiligheid van onze kinderen is een topprioriteit. Bedankt om hier aan mee te werken!