Verkeer

Wat doen wij?
verkeer

 • Elk kind heeft recht op drie fluohesjes tijdens de hele schoolcarrière.
 • Wij hebben 1 keer per jaar een verkeersweek. In die week is er fietscontrole door de politie. We doen allerlei fietsproeven.
 • We motiveren kinderen om hun fluohesje te dragen. Onze kinderen worden meermaals per jaar gecontroleerd op het dragen van het fluohesje.
 • Leerkrachten dragen bij uitstappen een fluohesje en bewaken de veiligheid van de kinderen.
 • Bij uitstappen met de bus dragen de kinderen een gordel.
 • We vragen aan iedereen om mee te werken aan een veilige schoolomgeving.

milo_hesje

Verwachtingen naar de kinderen toe…

 • Van elk kind wordt verwacht een fluohesje te dragen wanneer hij/zij naar school komt.
 • Wij vinden het belangrijk dat elk kind dat met de fiets komt, een helm draagt.
 • Bij elke uitstap dragen onze kinderen een fluohesje en/of fietshelm. Anders kunnen zij niet aan de uitstap deelnemen.
 • Kinderen ( zonder begeleiding van ouders) mogen pas aan de schoolpoort staan vanaf 8:30 uur. Wie vroeger komt, is voor zijn/haar veiligheid verplicht om naar de voorschoolse opvang te komen.
 • De fietsers maken een rij langs het gebouw en laten het voetpad vrij voor de voetgangers!
 • Kinderen die naar school fietsen volgen de verkeersregels.

verkeersplatform

Verwachtingen naar de ouders toe….

 • Leer je kind om een fluohesje te dragen. Maak er voor de veiligheid van je kind een goede gewoonte van.
 • Zie erop toe dat je kind met de fiets een helm draagt. Zorg ervoor dat de helm goed past, pas indien nodig de bandjes aan, zodat de helm niet te los op het hoofd staat.
 • Parkeer veilig op het Sint-Andriesplein.
 • Parkeer niet op het voetpad.
 • Kiss en ride voor de school is verboden.
 • Wees voorzichtig als je met de auto in de buurt van onze school komt.
 • Bij uitstappen met auto’s vragen we aan de ouders om de kinderen op de speelplaats op te halen en onder begeleiding weer terug te brengen naar de speelplaats.
 • We hebben verhoogkussens ter beschikking die gebruikt kunnen worden bij het vervoer van kinderen.

De veiligheid van onze kinderen is een topprioriteit. Bedankt om hier aan mee te werken!