• Schoolongeval
  • Medicatie
  • Luizen

 

schoolongevalWanneer je kind een kleine verwonding heeft opgelopen op school zal de school in eerste instantie de basisprincipes van de EHBO toepassen. Er zijn ook 2 EHBO – helpers op onze school aanwezig (juf Maddy en juf Annelies). Tevens kunnen we steeds gebruik maken van een uitgerust EHBO-lokaal (vooraan in de polyvalente zaal).

 

Indien er een arts moet gecontacteerd worden zal de school u contacteren en een document meegeven dat u kan laten invullen bij de behandelende geneesheer. Dit document kan u dan achteraf binnenbrengen op school en zo kunnen de medische kosten door de verzekeraar bekeken worden.

.

geneesmiddelMedicatie op school kan alleen worden ingenomen indien de klasleerkracht beschikt over een doktersattest op naam van het kind en met de nodige informatie in verband met dosis en tijdstip. Bij een meerdaagse uitstap vragen we om een doktersvoorschrift ook al is dit een geneesmiddel dat uw kind al geruime tijd inneemt.
We willen er zeker van zijn dat we het goed doen!
Luizen te lijf

Hoofdluizen zijn vervelende beestjes die hevige jeuk veroorzaken, maar zijn zeker geen schande: iedereen kan ze krijgen. Zodra je merkt dat je met hoofdluizen zit, is het belangrijk om ze onmiddellijk te behandelen. Zo vermijd je dat de luizen zich verspreiden. Op de site van zorg en gezondheid vindt u meer info.

Wanneer we luizen ontdekken brengen we de ouders op de hoogte en geven we met de leerlingen uit de klas de “sticker luizenalarm” mee naar huis. De leerkracht neemt enkele voorzorgsmaatregelen om de mogelijke verspreiding te beletten. Mogen we vragen wanneer u de behandeling start dit ook te melden aan de leerkracht. Wanneer we merken dat de luizen moeilijk onder controle te krijgen zijn, wordt het CLB op de hoogte gebracht voor verdere opvolging.

Luizen komen bij alle kindjes wel eens voor en is niets om je voor te schamen.