• Historiek
  • Schoolstructuur
  • onderwijsaanbod
  • Werken samen met...
  • Doorlichtingsverslag

In 1878 startten de zusters van het Heilig Graf van Turnhout met een betalende katholieke meisjesschool.

In 1886 werd de school officieel erkend als aangenomen meisjesschool met een betalende kleuterklas daaraan verbonden.

In 1940 namen de zusters Annonciaden van Huldenberg de school over. Ze bestuurden de school tot 31 augustus 1993.

Het gemengd onderwijs zou uiterlijk in het schooljaar 1976-1977 in de school worden ingevoerd.

In 1993 werd een plaatselijke, autonome vzw opgericht: vzw Katholiek Basisonderwijs Balen. Van 1993 tot augustus 2004 bestuuurden Lucien Van Craenendonck, Maria Vermeiren, Maria Ooms, Maurice Bielen, Guy Van Dyck, Ann Geerts, Mia Kenis, Greet Janssens, Marijke Gijbels en Marcel Laenen onze school.

Op 1 september 2004 trad onze school toe tot de K.O.M.  

  • Schoolbestuur: vzw Katholiek Onderwijs Mol,  Jozef Calaszanstraat 2, 2400 Mol, 014/32 18 56
  • Directie: Greet Ouderits
  • Leerkrachten
  • Leerlingen
  • Oudercomité

Ieder kind is uniek en moet kunnen groeien door het aanbod dat we bieden. We geloven in de groeikracht van elk kind en spreken de ‘leerkracht’ van elk kind aan.
– iedereen is welkom en krijgt kansen om te groeien
– open intakegesprek, eerlijk communiceren met ouders (kind met extra zorg, schoolverandering, pestgedrag,…)
– extra rijk en gevarieerd aanbod
– individueel parcours, differentiatie, uitbreiding en vereenvoudiging. We hebben oog voor de harmonische ontwikkeling van het hele kind. We staan open om ons basisonderwijs aan te passen aan individuele noden, interesses en bekwaamheden van leerlingen. Observeren, screenen, toetsen, evalueren met leerlingen  => aanbod bijsturen op maat van het kind: rekening houden met de mogelijkheden en beperkingen. We werken aan een stevige basis voor het kind. Ieder kind dat aan onze school wordt toevertrouwd moet de kans krijgen er kennis, vaardigheden en attitudes te verwerven, waardoor er ontplooiingskansen worden geboden om zijn totale persoonlijkheid te ontwikkelen. Basiskennis stimuleren en ook de sterkte van de leerlingen aanspreken zodat ze zich goed voelen en willen leren. Met een rijk en geïnspireerd ondewijsaanbod willen we tegemoet komen aan de leerhonger van onze leerlingen. We willen onze leerlingen tot leren brengen en hen ondersteunen. Inspelen op hun interesse en aansluiting zoeken met hun leefwereld. 

We geloven in de groeikracht van elk kind!


CLB Kempen clb

Edmond van Hoofstraat 8
2400 Mol
014/33 76 20
Meer info…

 

Vrijetijdscentrum De Kruierie gemeente balen

Bevrijdingsstraat 1
2490 Balen
014/74 40 50
Meer info…

De Schakel de schakel

Sinds enkele jaren werken we samen met de Schakel. In de klas van juf Ann komt er 2 maal per week iemand helpen. In overleg met de juf zorgt ze voor materialen en helpt ze de kleuters. Ze helpt de klasjuf met de orde in het lokaal en helpt mee in de eetzaal. De kleuters noemen haar juf Griet.

Robbie komt elke week een voormiddag helpen bij Luc, onze klusjesman.

Een begeleidster van de schakel komt regelmatig langs om te kijken of alles nog vlot verloopt.
Meer info… 

Provincie Anwerpen prov antwerpen

10 op 10 verkeer. 10op10
Meer info…

 

MOS: Milieu zorg op school MOS
Meer info…

Gezond beeldscherm gebruikplaypauzestop
Meer info…

Vlabus vlabus

Meer info…

Tijdens het schooljaar 2014 – 2015 kreeg onze school een positief verslag van de doorlichting. Bekijk hier het verslag.