Milieu, welzijn en preventie

MOS-deelnamelogo

Onze school is een M.O.S. school d.w.z. dat we via grote en kleine initiatieven werken aan een beter leefmilieu. Hieronder volgen enkele afspraken die we op school toepassen voor een beter milieu:

  • Alle koeken in een koekendoosje.
  • Drinken wordt in een (herbruikbare) drinkfles mee naar school gegeven. Dus geen blikjes en brikjes.
  • Ons brood steken we in een brooddoos, dus geen zilverpapier.
  • Oude batterijen verzamelen we op school. Deze mag je aan de klasleerkracht bezorgen.

schema-welzijn-op-het-werk

  • Op onze basisschool is er een leerkracht die zich bezighoudt met ‘welzijn en preventie op het werk’. In samenspraak met de directie gaat zij preventief te werk binnen de 7 welzijnsdomeinen.
  • Ook houden we twee evacuatieoefeningen tijdens elk schooljaar. De resultaten worden nadien met het volledige leerkrachtenteam grondig geanalyseerd.
  • In ons schoolgebouw hebben we sinds het schooljaar 2013-2014 een uitgerust EHBO-lokaal. Naast de andere verzorgingskastjes, verspreid over LS en KS, kunnen de leerlingen hier uitgebreid verzorgd worden. De opgeleide nijverheidshelpers staan steeds klaar voor de eerste hulp bij al onze leerlingen.
  • Deelname aan het SEVESO-alarm, de verkeersveiligheid, maatregelen tegen luizen, afspraken bij meerdaagse uitstappen, het gebruik van het juiste meubilair(banken en stoeltjes), de bankschikking t.o.v. het digitaal bord, een gezonde houding aan de pc, de verfraaiing van de speelplaats, …. passen allemaal onder de noemer ‘welzijn op school’.
  • De lokale preventieadviseur werkt samen met de andere adviseurs van alle KOM-scholen. Ze nemen deel aan studiedagen en vergaderen driemaal per schooljaar op KOM-niveau.