Leren leren

 

leren leren

Leren leren

Leren leren is veel meer dan leren studeren, veel meer dan sneller lijstjes studeren of betere schema’s maken. Zelfstandig leren houdt in: informatie kunnen verwerven, verwerken en toepassen in allerlei situaties en ook jezelf kunnen motiveren om levenslang te leren.

En dat is niet alleen belangrijk voor het maken van huiswerk en het voorbereiden van toetsen. Het is een basisvaardigheid voor het leven.

Leren leren is een proces dat gedurende de hele basisschool aan bod komt. Het is een gebeuren dat iedere leerling individueel doormaakt. Onze school probeert dit proces op een systematische manier te begeleiden bij alle kleuters en leerlingen. Leren leren is de sleutel tot motivatie en succes en daarom proberen we leren leren te stimuleren op allerlei manieren. Door groepswerk, planningen, partnerwerk… zo hopen we dat alle leerlingen tot een eigen en succesvolle manier van leren komen.

Leren leren is een proces…